Seminarium Fizyki Jądra Atomowego

DataPrelegentTytułPlik
15 marca 2018 r.prof. dr hab. Krystyna Siwek-Wilczyńska (IFD UW)„Sympozjum SHE 2017 Challenges in the studies of super heavy nuclei and atoms ”
8 marca 2018 r.dr hab. Marcin Palacz (SLCJ UW) „Uklad AGATA-NEDA, nowe narzędzie do badania struktury jąder atomowych bogatych w protony”19.8 MB
1 marca 2018 r.prof. dr hab. Zygmunt Patyk (NCBJ)„Wyznaczanie mas dla nuklidów dalekich od scieżki stabilności”3.1 MB
25 stycznia 2018 r.dr Agata Kowalska (Katedra Fizyki i Chemii, Akademia Morska w Szczecinie oraz Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczecinski)„Czy pokrywanie się śladów jonowych może wytłumaczyć kwadratową zależność krzywych dawka-efekt obserwowanych dla aberracji chromosomowych?”3.9 MB
18 stycznia 2018 r.dr hab. Maria Kmiecik (IFJ PAN, Krakow) „Pomiary rozpadu gamma kolektywnych wzbudzeń jąder atomowych wytwarzanych z zastosowaniem wiązek protonów w CCB IFJ PAN w Krakowie”6.1 MB
11 stycznia 2018 r.prof. dr Marek Lewitowicz (GANIL w Caen, Francja)„Quo Vadis Nuclear Physics in Europe?”6.9 MB
14 grudnia 2017 r.dr Mansi Saxena (SLCJ UW)„Shapes and Collectivity of nuclei around Z=50 by Coulomb excitation”3.8 MB
7 grudnia 2017 r.dr hab. Michał Warda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Spontaniczne rozszczepienie jąder superciężkich jako emisja klastrów”8.2 MB
30 listopada 2017 r.prof. Piet van Duppen (Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia)„Shape coexistence along Z=82 and the stability of the N=126 shell closure studied using laser ionization spectroscopy”4.9 MB
23 listopada 2017 r.dr Julian Srebrny (SLCJ UW)„Konferencja XXIV NPW Kazimierz Dolny 20-23 IX 2017 Spontaneous symmetry breaking in nuclear physics 20-lecie badan zjawiska chiralnosci w jadrach atomowych”2.6 MB
16 listopada 2017 r.dr Lukasz Janiak (ZFJ, IFD UW)„Badanie opóźnionych protonów z rozpadu jąder 26P i 27S”19.3 MB
9 listopada 2017 r.dr hab. Agnieszka Pollo (profesor NCBJ Swierk i UJ Krakow)„Świecące galaktyki w ciemnej (kosmicznej) sieci”
26 października 2017 r.dr Anna Celler (Profesor w Departament of Radiology, University of British Columbia, Vancouver, Kanada)„Co fizyk jądrowy może robić w medycynie? - czyli projekty badawcze Medical Imaging Research Group (Vancouver, Kanada)”4.1 MB
19 października 2017 r.dr Agnieszka Korgul (IFD UW)„Badanie własności neutrono-nadmiarowych nuklidów w okolicy podwójnie-magicznego jądra 132Sn”2.4 MB
12 października 2017 r.prof. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN, Kraków)„Fizyka i technologia w radioterapii protonowej wiązkami skanującymi”6.6 MB
5 października 2017 r.prof. dr hab. Eryk Piasecki (ŚLCJ UW)„Wpływ dyssypacji na wysokość barier kulombowskich”3.8 MB
8 czerwca 2017 r.mgr Michal Czerwinski (IFD UW) „Poszukiwanie efektów kolektywnych w neutrono-nadmiarowych izotonach o N=53”13.4 MB
1 czerwca 2017 r.dr Peter Geltenbort (Institut Laue Langevin, Grenoble, Francja)„News from the ILL ultracold neutron physics program”15.2 MB
25 maja 2017 r.dr Piotr Jachimowicz (Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego)„Przegląd symetrii minimów i punktów siodłowych najcięższych jąder atomowych”10.7 MB
18 maja 2017 r.mgr Maciej Konieczka (IFT UW)„Rozpad beta w uogólnionym modelu jądrowego funkcjonału gęstości”2.3 MB

Lista wszystkich wcześniejszych seminariów znajduje się w archiwum