Seminarium Fizyki Jądra Atomowego

DataPrelegentTytułPlik
21 marca 2019 r.prof. dr hab. Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)„Studies of discrete symmetries, quantum entanglement and positronium imaging with the J-PET tomograph”
14 marca 2019 r.prof. Michał Kowal (NCBJ)„Kandydaci na długo-żyjące jądra superciężkie w stanach z wysokim K”1.4 MB
7 marca 2019 r.dr hab. Roman Skibiński (Uniwersytet Jagielloński)„Rozpraszanie nukleon-deuteron - przewidywania i niepewności teoretyczne”2.8 MB
28 lutego 2019 r.prof. dr hab. Marek Moszyński (NCBJ)„Nagroda IEEE NPSS im. Prof. Glenna Knolla, czyli moja przygoda z detektorami scyntylacyjnymi”
24 stycznia 2019 r.dr Krzysztof Kilian (ŚLCJ UW)„Pozytonowa Tomografia Emisyjna w badaniach przedklinicznych”
10 stycznia 2019 r.dr Magdalena Kowalska (UNIGE and CERN)„Spin-polarized exotic nuclei: from fundamental interactions, via nuclear structure, to biology and medicine”2.8 MB
20 grudnia 2018 r.dr Krzysztof Cichy (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)„Nucleon structure from Lattice Quantum Chromodynamics”4.2 MB
13 grudnia 2018 r.dr Marzena Wolińska-Cichocka (SLCJ UW)„BRIKEN - Badania własności rozpadów beta z emisją opóźnionych neutronów w jądrach neutrono-nadmiarowych”4.9 MB
6 grudnia 2018 r.prof. K. Siwek-Wilczyńska, dr J. Srebrny, dr hab. Z. Szefliński, prof. A. Turos„Wspomnienie sylwetki prof. Zdzisława Wilhelmiego”6 MB
29 listopada 2018 r.dr Grzegorz Kamiński (SLCJ, UW - obecnie w JINR Dubna, Rosja)„STATUS OF THE NEW FRAGMENT SEPARATOR ACCULINNA-2 AND FIRST EXPERIMENTS”14.7 MB
22 listopada 2018 r.dr Mariola Klusek-Gawenda (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)„Ultraperyferyczne zderzenia ciężkich jonów źródłem produkcji par cząstek i rozpraszania światła na świetle”3.7 MB
15 listopada 2018 r.dr Andrzej Staszczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)„Toroidalne izomery w najcięższych jądrach atomowych”8.7 MB
8 listopada 2018 r.mgr Anastasia Merzlaya (Uniwersytet Jagielloński)„Open charm measurements at SPS energies in the NA61/SHINE experiment”3.9 MB
25 października 2018 r.dr Tomasz Cap (NCBJ)„Reakcje wielonukleonowego transferu i inne procesy w zderzeniach dwóch bardzo ciężkich jąder”
18 października 2018 r.dr Aleksandra Fijałkowska (ZFJ, IFD UW) „Spektroskopia neutronów opóźnionych po rozpadzie beta”3.4 MB
11 października 2018 r.dr inż. Krzysztof Wojciech Fornalski (PGE EJ 1, Laboratorium Ex-Polon) „Biofizyka radiacyjna: ryzyko nowotworowe dla niskich dawek promieniowania jonizującego”5.3 MB
4 października 2018 r.prof. dr hab. Krzysztof Rusek, dr Agnieszka Trzcińska oraz mgr Mateusz Sitarz (SLCJ UW)„Od antyprotonów do izotopów medycznych; dorobek naukowy profesora Jerzego Jastrzębskiego”16.2 MB
14 czerwca 2018 r.prof. John L. Wood (School of Physics, Georgia Institute of Technology, USA)„Particle-core coupling in deformed nuclei: odd-A and doubly even-A identical bands”4.5 MB
7 czerwca 2018 r.dr inz. Patryk Wojtowicz (Zaklad Fizyki Jadrowej, IFD, UW)„Składowanie i unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych”1.5 MB
24 maja 2018 r.Prof. Phil Walker (University of Surrey, Wielka Brytania) „Aspects of nuclear isomerism and shape coexistence”2.1 MB

Lista wszystkich wcześniejszych seminariów znajduje się w archiwum